Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Power City gevestigd te Leiderdorp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 854898736. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  Voor- en achternaam voor contact doeleinden

(b)  Email-adres voor mailing

(c) Welke onderwerpen wordt ingeschreven voor notificatie meldingen

(d) Via het contactfomulier contact met ons opneemt

(e) Gebruik van de applicatie/website

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  Voor- en achternaam

(b)  Email-adres

(c)  Bezochte paginas

(d) Appraat identificatie nummer

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  Contact op te nemen en te onderhouden

(b)  De juiste informatie te tonen en verzenden

(c) Gebruik van de app/website te optimaliseren

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Esther Vonk via 0715415415 voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Power City

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)  Google analytics

Deze derden gebruiken de gegevens voor: in kaart brengen van gebruik van de app/website en om geautomatiseerd meldingen te versturen aan het desbetreffende appraat (mobiel)

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

Deel deze post op social media:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
nl_NL