Over de Pastors

“Een diepe passie om het lichaam van Christus op elk gebied in overwinning  te zien leven en hen op te richten voor het werk van de bediening,  zodat zij de samenleving kunnen beïnvloeden door het Koninkrijk van God te vestigen waar ze ook gaan”

God heeft apostel Rolph en pastor Hyona in 2012, na bijna 20 jaar in de voltijd bediening, teruggeroepen naar Nederland om Europa voor te bereiden op de komende beweging van de Heilige Geest. De ervaring van het wonen op 3 verschillende continenten en actief met missie werk bezig zijn in meer dan 50 landen heeft hen voorbereid op het werk in Nederland. 
 
Apostel Rolph is recent door zijn geestelijk vader Apostel Maldonado in de bediening van apostel aangesteld. Apostel Rolph en pastor Hyona zijn erg gevoelig voor de leiding van de Heilige Geest en hebben veel mensen genezen en bevrijd zien worden. Tekenen en wonderen volgen de vrijmoedige prediking en het onderwijs van het Woord. Hun verlangen is mensen in de door God gegeven roeping en bestemming te zien stappen. Hun prediking is vaak vrijmoedig en krachtig, bemoedigend en uitdagend, om de gelovigen te motiveren op te staan en in actie te komen en vol passie voor de dingen van God te zijn. 
 
Apostel Rolph and pastor Hyona hebben een diepe passie om het lichaam van Christus op elk gebied in overwinning  te zien leven en en mensen op te richten voor het werk van de bediening,  zodat zij de samenleving kunnen beïnvloeden door het Koninkrijk van God te vestigen waar ze ook gaan.
nl_NL