We geloven dat kinderen een geschenk zijn van God en vaak nog beter in staat zijn de kracht en liefde van God door zich te laten stromen. Ook de kinderen hebben een schat in aarden vaten, zij hebben dezelfde God die in hen woont. Zij kunnen dus ook de missie en visie van de gemeente volbrengen. Op zondag hebben de kinderen hun eigen dienst. Kinderen van 0-12 worden in verschillende groepen op speelse wijze onderwezen.

Tabernakel is een tijd van aanbidding, voorbede, en het brengen van offers in de tegenwoordigheid van de Heer.
Kom bidden voor doorbraak in de gemeente, het land, en uw persoonlijk leven.

Jakobus 5:16b : "Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand." (HSV)